Čo je ajurvéda?

fako unguje ajurveda

Čo je ajurvéda?

Čo je to ajurvéda?

Ajurvéda, často označovaná ako “veda o živote”, je starodávny systém tradičnej medicíny pochádzajúci z Indie. Založená na hlbokom porozumení prírody a ľudského tela, ajurvéda sa zameriava na udržanie a obnovu zdravia prostredníctvom rovnováhy medzi myšlienkami, telom a duchom. Tento systém je založený na presvedčení, že zdravie a wellness závisia na rovnováhe medzi trojicou životných síl známych ako doshy: Vata (vzduch a priestor), Pitta (oheň a voda) a Kapha (zem a voda).

Ajurvéda ponúka komplexný prístup k zdraviu, ktorý zahŕňa diétu, bylinkovú medicínu, jogu, meditáciu, masáže a ďalšie prírodné terapie. Hlavným cieľom je prevencia chorôb a podpora celkového zdravia zlepšením životného štýlu a znižovaním nerovnováhy v tele.

Terapeutické metódy a prístupy v ajurvéde sú prispôsobené individuálnym potrebám človeka, berúc do úvahy jeho jedinečnú konšteláciu dosh. Diagnóza a liečba sa zameriavajú na identifikáciu a korigovanie príčin zdravotných problémov, nie len na zmiernenie symptómov.

História ajurvédy

História ajurvédy sa začína v dávnej Indii, kde sa jej korene datujú viac než 5 000 rokov do minulosti, čo ju robí jedným z najstarších známych systémov tradičnej medicíny na svete. Jej základy sú zaznamenané v staroindických písomnostiach známych ako Vedy, predovšetkým v Rigvede a Atharvavede, ktoré obsahujú odkazy na zdravie, choroby, bylinkové liečivá a filozofické základy ajurvédy.

Védske obdobie

V tomto ranom období boli základy ajurvédy formované v súlade s védskou filozofiou, ktorá zdôrazňuje harmóniu medzi človekom a jeho prírodným prostredím. Védskí mudrci (rši) praktizovali a zaznamenávali svoje poznatky o liečebných rastlinách, chirurgických postupoch, diétach a duchovných praktikách.

Klasické obdobie

Rozvoj ajurvédy ako vedecky podloženej disciplíny nastal v období medzi 1. tisícročím pred n. l. a 5. storočím n. l. Toto obdobie je známe vďaka prácam Charaka Samhita a Sushruta Samhita, ktoré sú dodnes považované za hlavné texty ajurvédy. Charaka Samhita, atribuovaná mudrcovi Charaka, sa zameriava na vnútornú medicínu, zatiaľ čo Sushruta Samhita, pripisovaná Sushrutovi, je dôležitá pre svoj dôraz na chirurgiu.

Postklasické obdobie

V tomto období, ktoré sa začína okolo 6. storočia, sa ajurvéda ďalej rozvíjala a prispôsobovala sa meniacim sa sociálnym a historickým podmienkam. Texty ako Ashtanga Hridayam, ktoré zhrnuli a rozšírili predchádzajúce znalosti, boli vytvorené v tomto čase. Ajurvéda sa tiež začala šíriť mimo Indie, najmä do arabského sveta a neskôr do Európy, kde ovplyvnila vznik moderných medicínskych praktík.

Moderné obdobie

V koloniálnom období bola ajurvéda v Indii čiastočne potlačená britskou koloniálnou správou, ktorá favorizovala západnú medicínu. Napriek tomu prežila vďaka úsiliu tradičných lekárov a v posledných desaťročiach zaznamenala celosvetové oživenie. Dnes je integrovaná do národných zdravotníckych systémov niektorých krajín a je predmetom vedeckého výskumu, ktorý sa snaží overiť jej metódy a liečebné postupy.

Ajurvéda zostáva živým a dynamickým systémom medicíny, ktorý sa prispôsobuje súčasným poznatkom a technológiám, zatiaľ čo si zachováva svoje tradičné zásady a prístupy k liečbe a prevencii chorôb.

Preslávenie Ajurvédy

Preslávenie ajurvédy na celom svete je výsledkom viacerých faktorov a trendov, ktoré sa prelínali v priebehu posledných desaťročí. Tento rast záujmu môžeme zosumarizovať v nasledujúcich bodoch:

Rozšírenie vedomostí o alternatívnej medicíne

V posledných desiatkach rokov vzrástol na Západe záujem o alternatívne a komplementárne formy liečby. Tento trend bol podnietený túžbou po celostných a prirodzených prístupoch k zdraviu, ktoré sú vnímané ako menej invazívne a majú menej vedľajších účinkov v porovnaní so západnou medicínou. Ajurvéda, a jej dôrazom na rovnováhu medzi telom, mysľou a duchom, pritiahla pozornosť ľudí hľadajúcich udržateľné cesty k zdraviu a wellness.

Globalizácia a internet

Rozšírenie internetu a globalizácia umožnili ľahší prístup k informáciám o ajurvéde a jej praktikách. Ľudia z rôznych kútov sveta tak mohli ľahko nájsť informácie, výrobky a služby súvisiace s ajurvédou. To viedlo k rastu medzinárodného záujmu a k rozvoju komunít okolo ajurvédy mimo Indie.

Cestovný ruch a wellness

Rastúci záujem o wellness a zdravý životný štýl podnietil boom v oblasti cestovného ruchu zameraného na zdravie, vrátane ajurvédskej turistiky v Indii a iných krajinách. Mnohé strediská a spa ponúkajú ajurvédske procedúry, ako sú masáže, detoxikačné programy a osobné konzultácie s ajurvédskymi odborníkmi, čo prilákalo ďalšie medzinárodné publikum.

Vedecký výskum

Aj keď je vedecký výskum v oblasti ajurvédy stále vo vývoji, zvyšujúci sa počet štúdií sa snaží overiť účinnosť jej metodík a prístupov. Tento výskum prispieva k väčšej legitímnosti ajurvédy v očiach medzinárodnej medicínskej a vedeckej komunity.

Podpora zo strany Indie

Indická vláda a ďalšie inštitúcie aktívne propagujú ajurvédu ako dôležitú súčasť indického kultúrneho dedičstva. Tieto snahy zahŕňajú podporu výskumu, vzdelávania a medzinárodného uznania ajurvédy. Vzniklo aj Ministerstvo AYUSH (Ajurvéda, Jóga a Naturopatia, Unani, Siddha a Homeopatia), ktoré má za cieľ podporovať tradičnú indickú medicínu na domácej aj medzinárodnej úrovni.

Vplyv osobností a médií

Osobnosti a vplyvné mediálne postavy, ktoré verejne vyzdvihujú svoje pozitívne skúsenosti s ajurvédskej medicínou, tiež prispeli k jej presláveniu. Médiá a sociálne siete umožnili rýchle šírenie informácií a osobných príbehov o úspechoch s ajurvédskej liečbou.

Rozšírenie cez sociálne médiá a online platformy

Využívanie internetu a sociálnych médií umožnilo šírenie vedomostí a záujmu o ajurvédu medzi širšiu populáciu. Online kurzy, blogy, videá a sociálne médiá hrajú kľúčovú úlohu v edukácii a propagácii ajurvédy po celom svete.

Ajurvéda a životná energia

V Ajurvéde je životná energia známa ako Prána. Je to univerzálna sila, ktorá preniká všetkým živým a podporuje životné procesy. Prána sa prejavuje v rôznych formách, vrátane:

 • Dýchanie: je hlavným zdrojom prány pre telo.
 • Strava: potrava, ktorú konzumujeme, nám môže dodať alebo odobrať pránu.
 • Myšlienky a emócie: naše myšlienky a emócie ovplyvňujú tok prány v tele.
 • Životný štýl: zdravý životný štýl, ako je dostatok spánku a pohyb, podporuje tok prány.

Ajurvéda ponúka rôzne metódy na posilnenie a harmonizáciu prány v tele:

 • Pranayama: dychové cvičenia, ktoré zvyšujú príjem prány.
 • Joga: jogové pozície a cvičenia stimulujú tok prány v tele.
 • Meditácia: upokojuje myseľ a umožňuje voľný tok prány.
 • Mantra: spev mantier stimuluje energetické centrá v tele.
 • Zdravá strava: konzumácia potravín bohatých na pránu, ako sú čerstvé ovocie a zelenina.
 • Masáž: ajurvédske masáže stimulujú tok prány v tele.

Zvýšená prána môže priniesť:

 • Zvýšenú energiu a vitalitu
 • Lepšiu odolnosť voči chorobám
 • Zlepšenú koncentráciu a pamäť
 • Emocionálnu rovnováhu
 • Pocit pokoja a pohody

Ajurvéda vníma zdravie ako stav rovnováhy medzi tridhátu (dóšami) – Vata, Pitta a Kapha. Prána hrá dôležitú úlohu v udržiavaní tejto rovnováhy. Keď je prána v tele vyrovnaná, cítime sa zdraví a plní energie. Naopak, nerovnováha prány môže viesť k rôznym fyzickým a psychickým problémom.

Vysvetlenie dóš

V Ajurvéde sú dóše základným princípom, ktorý ovplyvňuje naše fyzické, mentálne a emocionálne zdravie. Dóša doslova znamená “to, čo kazí” a predstavuje energetické typy, ktoré riadia všetky telesné funkcie. Existujú tri hlavné dóše: Vata, Pitta a Kapha. Každý človek sa rodí s jedinečným pomerom týchto dóš, ktoré určujú našu vrodenú konštitúciu  (Prakruti).

Vata (Vzduch a Éter)

 • Vlastnosti: Ľahká, studená, suchá, pohyblivá, priestranná, kreatívna
 • Rysy tela: Štíhla telesná konštrukcia, rýchly metabolizmus, suchá pokožka, nepravidelný spánok
 • Rysy mysle: Rýchle myslenie, živá predstavivosť, ľahko sa nadchne, môže byť úzkostlivá

Pitta (Oheň a Voda)

 • Vlastnosti: Horúca, ostrá, olejovitá, pohyblivá, inteligentná, ambiciózna
 • Rysy tela: Stredná telesná konštrukcia, silný tráviaci systém, mastná pokožka, citlivosť na teplo
 • Rysy mysle: Ostrá inteligencia, dobrá koncentrácia, cieľavedomá, môže byť dominantná

Kapha (Voda a Zem)

 • Vlastnosti: Ťažká, studená, vlhká, pomalá, pevná, pokojná, vytrvalá
 • Rysy tela: Pevná telesná konštrukcia, pomalý metabolizmus, mastná pokožka, hlboký spánok
 • Rysy mysle: Pokojná myseľ, dobré sústredenie, vytrvalá, môže byť lenivá

Väčšina ľudí nie je typickým predstaviteľom jednej dóše, ale má kombináciu dvoch alebo aj všetkých troch dóš. Pomer týchto dóš určuje našu Vikruti, čo je náš aktuálny stav zdravia.

Prečo je pochopenie dóš dôležité?

Pochopenie svojej dominantnej dóše a jej aktuálnej rovnováhy vám môže pomôcť:

 • Lepšie porozumieť svojmu telu: môžete rozpoznať signály nerovnováhy v dóšach, ako sú tráviace problémy, problémy so spánkom, výkyvy nálad a podobne.
 • Zvoliť si vhodnú stravu a životný štýl: ajurvéda odporúča stravu a životný štýl, ktoré pomáhajú udržiavať rovnováhu v dóšach. Napríklad, človek s dominantnou Pitta dóšou by sa mal vyhýbať pikantným jedlám a cvičiť chladnejšie formy cvičenia, ako je joga.
 • Prevencia zdravotných problémov: udržiavanie rovnováhy v dóšach sa považuje za kľúč k prevencii chorôb.

Určenie svojej dominantnej dóše

Existuje niekoľko online testov, ktoré vám môžu pomôcť určiť vašu dominantnú dóšu. Treba však brať do úvahy, že tieto testy nie sú úplne presné. Pre profesionálne určenie dóš a odporúčania ohľadom stravy a životného štýlu je najlepšie navštíviť kvalifikovaného ajurvédskeho praktika.

Ako vyzerá liečba ajurvédou?

Ajurvédska liečba je holistický prístup k zdraviu, ktorý sa zameriava na vyrovnanie dóš v tele a podporu prirodzených liečebných procesov. Nejde o jednotný liečebný plán, alebo individuálny prístup, ktorý sa prispôsobuje jedinečným potrebám a konštitúcii klienta.

Metódy ajurvédskej liečby:

 • Bylinná medicína: ajurvéda používa širokú škálu bylín a rastlín na liečebné účely. Byliny sa kombinujú do individuálnych receptov na základe dóš klienta a jeho zdravotných problémov.
 • Stravovanie: ajurvéda kladie dôraz na stravovanie podľa dóš. Strava má silný vplyv na naše zdravie a môže pomôcť vyrovnať dóše a zlepšiť celkovú pohodu.
 • Joga a meditácia: tieto praktiky pomáhajú upokojiť myseľ a znížiť stres, čím podporujú celkové zdravie a well-being.
 • Masáže: ajurvédske masáže stimulujú tok prány v tele a pomáhajú uvoľniť svalové napätie a toxíny.
 • Pančakarma: detoxikačný program na očistenie tela a mysle.

Príčiny chorôb podľa ajurvédy

V ajurvéde sa na príčiny chorôb pozerá z holistického hľadiska, ktoré berie do úvahy rovnováhu dóš, životný štýl a vplyv prostredia.

Hlavné príčiny chorôb podľa ajurvédy:

 • Nerovnováha dóš: keď sú dóše v nerovnováhe, môže to viesť k rôznym fyzickým a psychickým problémom.
 • Nesprávna strava: konzumácia potravín, ktoré nie sú vhodné pre našu dóšu, môže narušiť rovnováhu v tele a viesť k chorobám.
 • Nesprávny životný štýl: nedostatok spánku, stres, nedostatok pohybu a iné nezdravé návyky oslabujú telo a robia ho náchylným na choroby.
 • Vplyv prostredia: faktory ako znečistenie ovzdušia, chemické látky a elektromagnetické žiarenie môžu mať negatívny vplyv na naše zdravie.

Niektoré z najbežnejších príčin chorôb podľa ajurvédy:

 • Ama (toxíny): nahromadenie toxínov v tele môže viesť k rôznym zdravotným problémom, ako sú tráviace problémy, alergie, autoimunitné ochorenia a rakovina.
 • Agni (tráviaci oheň): slabý tráviaci oheň sťažuje trávenie potravy a vstrebávanie živín, čo môže viesť k rôznym zdravotným problémom.
 • Stres: chronický stres narúša rovnováhu v tele a oslabuje imunitný systém.
 • Nedostatok spánku: nedostatok spánku oslabuje telo a myseľ a robí ich náchylný na choroby.

Čo dokáže ajurvéda

Ajurvéda ponúka širokú škálu možností pre podporu zdravia a well-being. Tu je prehľad niektorých oblastí, v ktorých môže byť užitočná:

Podpora zdravia:

 • Posilnenie imunitného systému: ajurvédske praktiky, ako je zdravá strava, bylinné prípravky a životný štýl, posilňujú obranyschopnosť organizmu.
 • Zlepšenie trávenia: ajurvéda sa zameriava na optimalizáciu trávenia a vstrebávania živín. Pomáha pri tráviacich problémoch, ako je pálenie záhy, nadúvanie a zápcha.
 • Zníženie stresu: Relaxačné techniky, ako je joga, meditácia a dýchacie cvičenia, upokojujú myseľ a znižujú stres.
 • Zlepšenie kvality spánku: Ajurvédske rady ohľadom stravy, spánkového režimu a relaxu prispievajú k hlbokému a regeneračnému spánku.
 • Zvýšenie energie a vitality: Ajurvéda podporuje prirodzenú energiu tela a vitality.
 • Zmiernenie chronických ochorení: Ajurvéda môže pomôcť pri liečbe chronických ochorení, ako sú artritída, alergie a autoimunitné ochorenia.

Podpora duševného zdravia:

 • Zníženie úzkosti a depresie: Ajurvédske praktiky upokojujú myseľ a stabilizujú emócie.
 • Zvýšenie duševnej pohody: Ajurvéda podporuje vnútorný pokoj, vyrovnanosť a odolnosť voči stresu.
 • Zlepšenie kognitívnych funkcií: Ajurvéda podporuje pamäť, koncentráciu a jasnosť mysle.

Podpora duchovného rozvoja:

 • Prepojenie s telom a mysľou: Ajurvéda podporuje vnímanie a pochopenie vlastného tela a mysle.
 • Zvýšenie sebapoznania: Ajurvéda vedie k hlbšiemu pochopeniu vlastných potrieb a rytmu.
 • Uvedomelý životný štýl: Ajurvéda podporuje vedomé a zodpovedné životné rozhodnutia.

Ajurvéda nie je náhradou za západnú medicínu. V prípade vážnych zdravotných problémov je dôležité vyhľadať lekársku pomoc. Ajurvéda môže byť užitočným doplňujúcim nástrojom na podporu zdravia a celkovej pohody.

Najznámejšie byliny z ajurvédy

V ajurvéde sa používa široká škála bylín a rastlín na liečebné účely. Niektoré z najznámejších bylín z ajurvédy sú:

 1. Ashwagandha (Withania somnifera)
 2. Tulsi (Ocimum tenuiflorum)
 3. Kurkuma (Curcuma longa)
 4. zázvor (Zingiber officinale)
 5. Brahmi (Bacopa monnieri)
 6. Triphala
 7. Neem (Azadirachta indica)
 8. Shatavari (Asparagus racemosus)
 9. Amla (Emblica officinalis)
 10. Shilajit

Toto je len malý výber z mnohých bylín používaných v ajurvéde. Dôležité je vybrať si byliny vhodné pre vašu dóšu a aktuálny stav zdravia.

Možné interakcie s liekmi

Ajurvédske byliny a lieky na predpis môžu interagovať rôznymi spôsobmi. Je dôležité informovať svojho lekára alebo lekárnika o všetkých bylinách a doplnkoch stravy, ktoré užívate, vrátane ajurvédskych bylín.

Tu je niekoľko príkladov možných interakcií:

 • Zvýšený alebo znížený krvný tlak: niektoré ajurvédske byliny, ako napríklad Rauvolfia (Rauwolfia serpentina) a Arjuna (Terminalia arjuna), môžu ovplyvňovať krvný tlak. Je dôležité informovať svojho lekára, ak užívate lieky na krvný tlak.
 • Zvýšené riziko krvácania: niektoré ajurvédske byliny, ako napríklad ginkgo biloba a kurkuma (Curcuma longa), môžu ovplyvňovať zrážanie krvi. Je dôležité informovať svojho lekára, ak užívate lieky na riedenie krvi.
 • Znížená účinnosť liekov: napríklad ashwagandha (Withania somnifera) a brahmi (Bacopa monnieri), môžu ovplyvňovať absorpciu liekov. Je dôležité užívať byliny a lieky s odstupom niekoľkých hodín.

Okrem týchto interakcií existuje aj riziko alergických reakcií a iných vedľajších účinkov.

Funguje ajurvéda alebo je to len trik?

Otázka, či ajurvéda naozaj funguje, je zložitá a neexistuje na ňu jednoznačná odpoveď. Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú účinnosť ajurvédy. 

Existuje niekoľko vedeckých štúdií, ktoré naznačujú, že ajurvéda môže byť účinná pri liečbe rôznych zdravotných problémov, ako sú:

 • Artritída
 • Depresia
 • Tráviace problémy
 • Nespavosť
 • Chronická bolesť

Je potrebný ďalší výskum, aby sa potvrdila účinnosť ajurvédy pri liečbe rôznych zdravotných problémov. Ajurvéda môže byť užitočným nástrojom na podporu zdravia a celkovej pohody. Je však dôležité mať realistické očakávania a uvedomiť si, že nie je to zázračný liek na všetky choroby. Ak uvažujete o vyskúšaní ajurvédy, je dôležité poradiť sa s kvalifikovaným praktikom, ktorý vám pomôže vytvoriť individuálny liečebný plán.

Je ajurvéda bezpečná?

Ajurvéda, ako tradičný systém medicíny, má dlhú históriu používania pri podpore zdravia a liečbe rôznych zdravotných stavov. Jej bezpečnosť však môže závisieť od viacerých faktorov, vrátane typu liečby, kvalifikácie odborníka, ktorý liečbu vykonáva, a individuálnej situácie pacienta. Ajurvéda môže byť bezpečná, keď sa praktizuje zodpovedne a s odborným dohľadom. Je však dôležité vykonávať due diligence, konzultovať s kvalifikovanými odborníkmi a pristupovať k novým liečebným metódam s rozvahou. Ako s akoukoľvek formou liečby, komunikácia medzi pacientom a odborníkom je kľúčová pre zabezpečenie najlepších výsledkov.